Dịch Vụ

Quản Lý Và Giám Sát Thi Công Nội Thất

Mục đích cao nhất mà ilSole Architecture hướng đến luôn là sự hài lòng của khách hàng về chất lượng công trình khi thi công thực tế. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các ekip, sự tâm huyết và trách nhiệm của những người tham gia vào quá trình thi công và đặc biệt là năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người giám sát thi công nội thất. ilSole Architecture khẳng định rằng với việc giám sát chặt chẽ bởi các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm, sẽ đảm bảo công trình được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất, bám sát với thiết kế concept.

Chi tiết dịch vụ

Công tác giám sát thi công phải chấp hành các quy định của công việc thiết kế đã được nhà thầu và chủ đầu tư thông qua, cam kết về chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu.

Giai đoạn chuẩn bị thi công: giám sát thi công phải có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện ban đầu cho quá trình thi công. Kiểm tra về nguồn nguyên liệu cung ứng, thiết bị máy móc tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng đầu vào, có kế hoạch yêu cầu sửa chửa thay thế nếu phát hiện sai sót.

Giai đoạn xây lắp: theo dõi đảm bảo đúng yêu cầu thi công, đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với quy định hợp đồng thiết kế thi công đã được chủ đầu tư và bên giám sát thông qua. Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công. Xác nhận khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, lập báo cáo giao ban thường kỳ cho chủ đầu tư. Lập biên bàn nghiệm thu theo quy định. Kiểm tra những hạng mục công trình không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật chất lượng công trình, lập văn bản đánh giá tổng thể những sự cố đề xuất của đơn vi thiết kế và thi công.

Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: Tổ chức giám sát kiểm tra, tập hợp hồ sơ pháp lí về chất lượng của công trình hoàn thành. Đảm bảo công tác nghiệm thu công trình xây dựng phải đúng yêu cầu về chất lượng, yêu cầu thiết kế. Tổng hợp biên bản, giấy tờ trong công tác nghiệm thu bàn giao công trình với bên chủ đầu tư xây dựng.

TOP